1o-wrzesnia-symbol

APELUJEMY! Zapal symboliczne lampki!

APELUJEMY!

10 września o 20.00 zapalmy symboliczne lampki na znak wspólnych działań profilaktycznych oraz wsparcia dla bliskich oraz osób, które doświadczyły próby samobójczej
Będziemy przypominać o jednoczeniu się, aby pierwsze z haseł „connect” w ten sposób zostało zrealizowane!

Read more

profilaktyka

Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży

Według profesora Z. Gasia [1] profilaktyka to „proces, który wspiera zdrowie poprzez umożliwianie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz poprzez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia.”
Read more

dzieci-mlodziez

Depresja u dzieci i młodzieży

 Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization), 90% aktów samobójczych jest dokonywanych w nastroju lub stanie depresyjnym. Może to być tzw. „prawdziwa depresja”, czyli zaburzenia afektywne, reakcja depresyjna związana z traumatycznymi doświadczeniami czy wydarzeniami bądź przewlekłym stresem. Depresję mogą wywołać także substancje psychoaktywne (alkohol, leki, narkotyki).
Read more

mlodziencza

Depresja młodzieńcza

Epizody depresji w wieku dojrzewania zdarzają się stosunkowo często. Z polskich badań epidemiologicznych (Bomba J., Orwid M., 2008) wynika, że rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych u nastolatków wynosi 27-54% w zależności od fazy dojrzewania i środowiska.
Read more

naukowa

Naukowa perspektywa – definicje

Każdego roku ponad 800 000 ludzi odbiera sobie życie, a jeszcze więcej ludzi próbuje to zrobić. Każdego roku miliony ludzi cierpi po stracie bliskiej osoby, która popełniła samobójstwo. Samobójstwom można jednak zapobiegać poprzez edukację społeczną, obalanie szkodzących stereotypów, promocję wzorców postępowania w obliczu kryzysowych sytuacji oraz zwiększenie wrażliwości społecznej. Można tego dokonać tylko zdając sobie sprawę z jak poważnym problemem mamy do czynienia.
Read more

czynniki

Czynniki ryzyka samobójstwa u dzieci

Według WHO samobójstwo zajmuje wśród przyczyn śmierci czwarte miejsce w przedziale wiekowym 10-14 lat. W dzieciństwie samobójstwo jest zjawiskiem rzadkim. Między 5. a 9. r.ż. wykazywane są w Polsce pojedyncze przypadki. Niski odsetek samobójstw dokonanych w tej grupie wiekowej nie świadczy jednak o braku występowania planów samobójczych u dzieci. Myśli o śmierci, czy o tym, aby zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić, wcale nie są rzadkie. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdarzają się tendencje samobójcze i myśli o konkretnych sposobach na odebranie sobie życia.
Read more