Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Telefony wsparcia

Każdego z nas życie stawia czasem w nieprzewidzianych, trudnych sytuacjach życiowych. Czasem to ktoś z naszych bliskich, przyjaciół, znajomych czuje się bezradny, zagubiony, przestraszony i zadaje sobie pytanie: Co mam teraz zrobić? Gdzie zadzwonić, pójść, kogo poprosić o radę? Czy ktokolwiek może mi pomóc?

Zachęcamy do korzystania z telefonów wsparcia. Pod telefonem zaufania, telefonem infolinii dyżurują specjaliści różnych dziedzin: prawnicy, psycholodzy, lekarze. Ich zadaniem jest wsparcie osoby szukającej pomocy. Czasem jest to porada prawna, czasem wskazanie numeru telefonu, pod którym udzielona zostanie bardziej fachowa pomoc, czasami jest to wysłuchanie i rozmowa ze zrozpaczonym człowiekiem, który nie widzi dla siebie ratunku. Każdy telefon jest inny; tak, jak inny jest każdy rozmówca i każda rozmówczyni i jak różne doświadczenia kazały im sięgnąć po słuchawkę. Łączy ich jedno: potrzebują pomocy, wysłuchania, zrozumienia, porady.

  • Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” prowadzi bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi 116 111 . Z konsultantami Telefonu Zaufania 116 111 można się podzielić swoimi troskami i problemami. Celem tego działania jest również poprawa samopoczucia, a często – bezpieczeństwa dzwoniących. Kontakt z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dla wielu młodych osób pierwszą szansą na powiedzenie o swoich problemach, m.in. depresji, samookaleczeniach czy obniżonym nastroju, uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach i dostrzeżenie dorosłych – rodziców i profesjonalistów, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu kłopotów. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12:00 do 02:00. Więcej informacji: www.116111.pl
  • Fundacja ITAKA prowadzi całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 7 dni w tygodniu pod telefonem 800 70 22 22 dyżurują psychologowie w telefonie, specjaliści odpowiadają również na maile: porady@liniawsparcia.pl. Przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie www.liniawsparcia.pl
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Rodzice i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pomocy psychologów, pedagogów i prawnika FDDS od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-15:00, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 100 100 lub kontaktując się online. Więcej informacji: www.800100100.pl
  • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 konsultanci są do Twojej dyspozycji w środy i czwartki od 17:00 do 19:00. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista- psychiatra, telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, telefon skierowany jest do dzieci i młodzieży. Telefon jest całodobowy. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 20.00 dyżury pełnią pracownicy Dziecięcego Telefonu Zaufania. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy rozmowy są nagrywane, a następnie odsłuchiwane przez pracowników DTZ w następnym dniu roboczym. Dziecięcy Telefon Zaufania RPD obsługiwany jest przez pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, są to osoby z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym oraz prawniczym. Więcej informacji : https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 22 826 08 74 Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób. Na terenie całego kraju znajdują się Poradnie Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci, w których można uzyskać nieodpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, doradcy zawodowego, mediatora i innych specjalisty
%d bloggers like this: