Samobójstwa wśród dzieci – czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Przedstawiamy Państwu wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzonych na grupie dzieci w wieku 9-10 lat dotyczących czynników ryzyka popełnienia samobójstwa oraz czynników przed nim chroniących.

 

W Stanach Zjednoczonych liczba dokonywanych samobójstw rośnie nie tylko w przypadku osób dorosłych, ale również w grupie dzieci i młodzieży. Według statystyk samobójstwo jest drugą wiodącą przyczyną śmierci dzieci w grupie wiekowej 10-14 lat; podwoiła się również w ostatniej dekadzie liczba wizyt związanych z myślami oraz próbami samobójczymi w izbach przyjęć szpitali i klinik. Z innych badań wiemy, że myśli i zachowania samobójcze występujące w dzieciństwie mogą być predyktorem zachorowalności na zaburzenia psychiczne w wieku dorosłym, w ten sposób służąc nam jako wskaźnik czynnika ryzyka ogólnego złego stanu zdrowia psychicznego. Kluczowe jest zatem zidentyfikowanie czynników ryzyka oraz czynników chroniących przed występowaniem myśli i zachowań samobójczych w dzieciństwie i dzięki temu uzyskanie możliwości interweniowania na wczesnych etapach rozwijania się zaburzeń i dzięki temu zapobieganie lub łagodzenie ich skutków. W poniżej przedstawionym badaniu skupiono się na zidentyfikowaniu czynników osobistych, rodzinnych oraz środowiskowych związanych z myślami i zachowaniami samobójczymi.

Read more

Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy. David A. Jobes- recenzja książki

Książka „Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy” autorstwa Davida A. Jobesa traktuje o metodzie pracy z pacjentami z tendencjami samobójczymi we współczesnej opiece zdrowotnej. Powstała ona, aby pomóc klinicystom i pacjentom we wspólnym odnalezieniu drogi wyjścia z kryzysu oraz wypracowaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z tendencjami samobójczymi tak, by pacjenci naprawdę zaczęli żyć życiem, którym warto żyć.
Read more

Życie warte jest rozmowy – platforma dla osób w kryzysie

Codziennie w Polsce 15 osób odbiera sobie życie, a 225 próbuje to zrobić. Każde samobójstwo i próba samobójcza wpływa na średnio 20 osób z najbliższego otoczenia. Dzięki pracy ekspertów z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz wsparciu finansowemu PZU powstała pierwsza w Europie platforma internetowa „Życie warte jest rozmowy” www.zwjr.pl. Rzetelne informacje, wskazówki i wsparcie dostaną tam osoby w kryzysie i bliscy, którzy chcą im pomóc.

W trosce o nasze zdrowie psychiczne, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne uruchomiło serwis „Życie warte jest rozmowy” www.zwjr.pl. Dzięki platformie internetowej każdy, kto myśli o samobójstwie lub ma za sobą próby samobójcze otrzyma dostęp do rzetelnej wiedzy, wskazówek jak radzić sobie z kryzysem, a także będzie mógł napisać do specjalistów wiadomość online. Wsparcie na stronie otrzymają także Ci, którzy chcą pomóc bliskim będącym w kryzysie lub po próbie samobójczej. Projekt finansowany jest z funduszu prewencyjnego PZU SA.
Read more

Samobójstwo a relacja rodzicielska

Według danych zgromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) samobójstwo jest drugą wiodącą przyczyną śmierci wśród nastolatków i młodych dorosłych (w wieku 10-24 lat). Na całym świecie w wyniku samobójstwa umiera rocznie około 67 tysięcy młodych ludzi. Aktualne badania wskazują, że w grupie wiekowej 12-15 lat, jedna na sześć osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy myślała o popełnieniu samobójstwa, planowała popełnienie samobójstwa lub podjęła próbę odebrania sobie życia.
Read more

Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) narzędzie do wykrywania prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego

Badacze z Uniwersytetu w Michigan przy współpracy z grupą psychiatrów i psychologów stworzyli uniwersalne narzędzie przesiewowe umożliwiające wykrywanie nastolatków zagrożonych podjęciem próby samobójczej. Według badaczy system zwany Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) przewiduje prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego z 80% dokładnością.
Read more

Typologia samobójstw

Osoba podejmująca decyzję o odebraniu sobie życia zawsze kieruje się bardzo indywidualnymi i często znanymi jedynie sobie powodami. Z przeprowadzonych dotąd badań i analiz klinicznych można wysnuć wniosek, że najczęściej jest wiele czynników przyczyniających się do podjęcia takiego kroku. Analiza listów pozostawionych przez osoby, które popełniły samobójstwo, rzadko wskazuje na jeden konkretny motyw czy jedną konkretną sytuację, która doprowadziła do takiej decyzji.
Read more

Myśli samobójcze

Przedstawiamy Państwu wyniki badań dotyczące myśli samobójczych, w szczególności zjawiska współwystępowania myśli samobójczych u rodziców i ich dzieci, które zaobserwowane zostało przez koreańskich badaczy.
Zagadnienie myśli samobójczych jest bardzo istotne, ponieważ są one trzecim najważniejszym predyktorem popełnienia próby odebrania sobie życia (tuż za hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym oraz poprzednimi próbami odebrania sobie życia). Gdyby zwrócić uwagę na fakt, że zarówno wcześniejsza hospitalizacja jak i próby odebrania sobie życia również często poprzedzone są istnieniem skrywanych myśli samobójczych, ich występowanie może się okazać najważniejszym predyktorem pozwalającym zidentyfikować osoby zagrożone.
Read more

Statystyki i porównania

Przedstawiamy Państwu podsumowanie statystyk dotyczących zamachów samobójczych w roku 2020, wykonane na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 zauważyć można nieznaczny przyrost liczby osób, które próbowały odebrać sobie życie (jest to o 52 osoby więcej). Nieznacznie spadła natomiast liczba osób, które zmarły w wyniku zamachu samobójczego: 5165 w porównaniu do 5255 z roku 2019. 
Read more

Impulsywność a zachowania samobójcze

Przedstawiamy Państwu bardzo interesujące doniesienia z badań przeprowadzonych w Korei Południowej, dotyczące zagadnienia impulsywności w kontekście zachowań samobójczych oraz różnic pomiędzy impulsywnymi a nieimpulsywnymi próbami samobójczymi.
Read more