Typologia samobójstw

Osoba podejmująca decyzję o odebraniu sobie życia zawsze kieruje się bardzo indywidualnymi i często znanymi jedynie sobie powodami. Z przeprowadzonych dotąd badań i analiz klinicznych można wysnuć wniosek, że najczęściej jest wiele czynników przyczyniających się do podjęcia takiego kroku. Analiza listów pozostawionych przez osoby, które popełniły samobójstwo, rzadko wskazuje na jeden konkretny motyw czy jedną konkretną sytuację, która doprowadziła do takiej decyzji.
Read more

Myśli samobójcze

Przedstawiamy Państwu wyniki badań dotyczące myśli samobójczych, w szczególności zjawiska współwystępowania myśli samobójczych u rodziców i ich dzieci, które zaobserwowane zostało przez koreańskich badaczy.
Zagadnienie myśli samobójczych jest bardzo istotne, ponieważ są one trzecim najważniejszym predyktorem popełnienia próby odebrania sobie życia (tuż za hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym oraz poprzednimi próbami odebrania sobie życia). Gdyby zwrócić uwagę na fakt, że zarówno wcześniejsza hospitalizacja jak i próby odebrania sobie życia również często poprzedzone są istnieniem skrywanych myśli samobójczych, ich występowanie może się okazać najważniejszym predyktorem pozwalającym zidentyfikować osoby zagrożone.
Read more

Statystyki i porównania

Przedstawiamy Państwu podsumowanie statystyk dotyczących zamachów samobójczych w roku 2020, wykonane na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 zauważyć można nieznaczny przyrost liczby osób, które próbowały odebrać sobie życie (jest to o 52 osoby więcej). Nieznacznie spadła natomiast liczba osób, które zmarły w wyniku zamachu samobójczego: 5165 w porównaniu do 5255 z roku 2019. 
Read more

Impulsywność a zachowania samobójcze

Przedstawiamy Państwu bardzo interesujące doniesienia z badań przeprowadzonych w Korei Południowej, dotyczące zagadnienia impulsywności w kontekście zachowań samobójczych oraz różnic pomiędzy impulsywnymi a nieimpulsywnymi próbami samobójczymi.
Read more

Samobójstwo – usiłowanie jak predykator kolejnych

Ludzie dokonują zamachu na swoje życie z różnych, skomplikowanych przyczyn i trudno wskazać tą jedną najważniejszą. Na podstawie wieloletnich badań udało się określić czynniki ryzyka osób, które mogą podjąć próbę samobójczą. Obok depresji, alkoholizmu czy zachowań antyspołecznych, wymienione zostały uprzednie próby samobójcze. Badania naukowe wskazują, że ponad jedna trzecia osób zmarłych w końcu śmiercią samobójczą miała już za sobą jedną lub kilka prób odebrania sobie życia.  Dlatego też nie powinniśmy bagatelizować żadnego zamachu samobójczego i żadnego wołania o pomoc.

Read more

Syndrom presuicydalny – stan człowieka zagrożonego samobójstwem

Kryzys jest punktem zwrotnym, przełomowym, w którym rozstrzyga się dalszy kierunek rozwoju jednostki (Puryear,1981; Bancroft, Graham, 1996; Kubacka-Jasiecka, 1997; Płużek, 1997; Sęk, 2001). Człowiek może wykorzystać kryzys zarówno do rozwoju osobowości, jak i znalezienia sensu własnego istnienia.  W okresie jego trwania osłabiają się mechanizmy obronne, człowiek pragnie pomocy i jest gotowy do dokonania zmian. Kryzys rozpoczyna się, gdy człowiek nie może rozwiązać jakiegoś trudnego problemu. Niemożność uporania się może wynikać z różnych przyczyn, czasami problem jest zbyt duży lub wszechogarniający.

Read more

„Kiedy odchodzą…” – audiobook już w sprzedaży

Dlaczego?
To pytanie brzmi w myślach osób, które doświadczyły samobójstwa w bliskim otoczeniu. Stawiają je specjaliści, zajmujący się pomocą osobom z myślami samobójczymi i po przebytych próbach samobójczych. Zastanawiają się, jak można temu zapobiec, jak pomagać, aby myśli samobójcze odeszły w niepamięć.

„Dlaczego?” to też pytanie, które towarzyszy dzień w dzień tym, którzy doświadczyli samobójstwa bliskiej osoby. Przeplatając się z cierpieniem, naznacza każdy ich dzień, począwszy od tego, w którym ich świat się zawalił.

Kiedy odchodzą, zostawiają po sobie pustkę. Samobójcza śmierć nigdy nie przechodzi bez echa. Decyzja o własnej śmierci obejmuje nie tylko samobójcę. Zabija też tych, którzy pozostają, mimo że ich życie wciąż trwa.
Read more

Czym jest psychoterapia i jak może pomóc?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, polegającą na rozmowie z pacjenta z psychoterapeutą. Certyfikat świadczący o kwalifikacjach do prowadzenia samodzielnej psychoterapi otrzymuje osoba, która odbyła 4-letnie akredytowane szkolenie w ramach określonego nurtu psychoterapii.

Celem psychoterapii jest pomoc w uaktywnieniu mózgu do zmian w zakresie funkcji i sposobów reagowania na różne zdarzenia. Rozmowa psychoterapeutyczna wpływa na poprawę funkcjonowania pacjentów. W odniesieniu do pacjentów z myślami samobójczymi, psychoterapia nie ma na celu usuniecia myśli samobójczych, a raczej „wyleczenie” ich przyczyn.

 

Read more

Interwencja kryzysowa w samobójstwie

Interwencja kryzysowa to szczególny rodzaj wsparcia psychologicznego, które poprzez natychmiastowe działania zapewnia maksymalną pomoc w najtrudniejszym momencie. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi psychicznej. Ujmując prościej, w kontekście samobójstwa, interwencja kryzysowa ma na celu przede wszystkim ocalenie życia.

Read more

Depresja i samobójstwo wśród dzieci i młodzieży

Ostatnie lata opiewają w szerzenie wiedzy na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono i opublikowano dziesiątki badań naukowych, zrealizowano wiele kampanii społecznych, powstały fundacje i stowarzyszenia skupiające się wokół tego tematu. Mimo to, nadal spotykamy się z przekonaniem, że u dzieci depresja nie występuje – że jest to chwilowe obniżenie nastroju, fanaberia czy wymysł dziecka, mający na celu unikanie obowiązków. Należy jednak jasno zaznaczyć, że depresja jest chorobą, bardzo poważną, a nieleczona niesie za sobą wiele konsekwencji.
Read more