Jeden dzień - wart całe życie

Jeden dzień - wart całe życie

O kampanii

SZUKASZ POMOCY JAKO RODZIC?

Moje dziecko miało/ma myśli samobójcze.
Nie wiem co robić. Potrzebuję pomocy.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO NAUCZYCIEL

Jestem nauczycielem, pedagogiem, pracuje w organizacji pozarządowej. Chcę pomóc.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO PRZYJACIEL?

Jestem dzieckiem/nastolatkiem. Mój przyjaciel ma myśli samobójcze.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Chcę pomóc SOBIE…

SKORZYSTAJ Z NASZEJ PORADNI
W Fundacji Zobacz... JESTEM rozpoczęliśmy kampanię Czerwony Pasek. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autoagresji oraz profilaktyka zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Co najmniej 5% osób dokonujących samookaleczeń popełnia samobójstwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Samobójstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym.

Nie daj ZNIKNĄĆ. Znikanie to proces powolny, któremu można zapobiec. Nie bądź obojętny. Obalanie stereotypów może być także jedną z form profilaktyki skupiającej się na edukowaniu środowiska.

Zobacz inne filmy

PRZECIWDZIAŁAJMY SAMOBÓJSTWOM!

10 września każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W 2018 - pod hasłem: Pracujmy wspólnie, by zapobiec samobójstwom.
Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży jak wskazują statystyki jest nadal bardzo duży. W roku 2017 w Polsce samobójstwo popełniło 5276 osób, w tym aż 469 to dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 24 roku życia. Przyjmując, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych mamy do czynienia z porażającą liczbą osób decydujących się na śmierć.
Polska jest w gronie państw o bardzo wysokim współczynniku umieralności z powodu samobójstw.
Doświadczenia z dwóch lat prowadzonej kampanii Zobacz…ZNIKAM pokazują, że edukacja i wszelkie sposoby mówienia o problemach z jakimi borykają się młodzi ludzie zwiększają świadomość społeczną oraz spotykają się z szerokim zainteresowaniem i wysoką frekwencją uczestników na organizowanych wydarzeniach.

Przerażające statystyki

PORADNIA FUNDACJI ZOBACZ… JESTEM

tel. (+48) 883 336 883
e-mail: poradnia@zobaczjestem.pl</h3

Tu znajdziesz pomoc!

WESPRZYJ nasze działania

Abyśmy mogli działać dalej, pomóż nam! Możesz nas wesprzeć przez dotpay!

PATRONI KAMPANII

ARTYKUŁY EDUKACYJNE/AKTUALNOŚCI

Samobójstwa wśród dzieci – czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Przedstawiamy Państwu wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzonych na grupie dzieci w wieku 9-10 lat dotyczących czynników ryzyka popełnienia samobójstwa oraz czynników przed nim chroniących.   W Stanach Zjednoczonych liczba dokonywanych samobójstw rośnie nie tylko w przypadku osób dorosłych, ale również w grupie dzieci i młodzieży. Według statystyk samobójstwo jest drugą wiodącą przyczyną śmierci dzieci […]

Read More

Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy. David A. Jobes- recenzja książki

Książka „Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy” autorstwa Davida A. Jobesa traktuje o metodzie pracy z pacjentami z tendencjami samobójczymi we współczesnej opiece zdrowotnej. Powstała ona, aby pomóc klinicystom i pacjentom we wspólnym odnalezieniu drogi wyjścia z kryzysu oraz wypracowaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z tendencjami samobójczymi tak, by pacjenci naprawdę zaczęli […]

Read More

Życie warte jest rozmowy – platforma dla osób w kryzysie

Codziennie w Polsce 15 osób odbiera sobie życie, a 225 próbuje to zrobić. Każde samobójstwo i próba samobójcza wpływa na średnio 20 osób z najbliższego otoczenia. Dzięki pracy ekspertów z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz wsparciu finansowemu PZU powstała pierwsza w Europie platforma internetowa „Życie warte jest rozmowy” www.zwjr.pl. Rzetelne informacje, wskazówki i wsparcie dostaną tam […]

Read More

Samobójstwo a relacja rodzicielska

Według danych zgromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) samobójstwo jest drugą wiodącą przyczyną śmierci wśród nastolatków i młodych dorosłych (w wieku 10-24 lat). Na całym świecie w wyniku samobójstwa umiera rocznie około 67 tysięcy młodych ludzi. Aktualne badania wskazują, że w grupie wiekowej 12-15 lat, jedna na sześć osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy myślała […]

Read More

Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) narzędzie do wykrywania prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego

Badacze z Uniwersytetu w Michigan przy współpracy z grupą psychiatrów i psychologów stworzyli uniwersalne narzędzie przesiewowe umożliwiające wykrywanie nastolatków zagrożonych podjęciem próby samobójczej. Według badaczy system zwany Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) przewiduje prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego z 80% dokładnością.

Read More

Typologia samobójstw

Osoba podejmująca decyzję o odebraniu sobie życia zawsze kieruje się bardzo indywidualnymi i często znanymi jedynie sobie powodami. Z przeprowadzonych dotąd badań i analiz klinicznych można wysnuć wniosek, że najczęściej jest wiele czynników przyczyniających się do podjęcia takiego kroku. Analiza listów pozostawionych przez osoby, które popełniły samobójstwo, rzadko wskazuje na jeden konkretny motyw czy jedną […]

Read More

Myśli samobójcze

Przedstawiamy Państwu wyniki badań dotyczące myśli samobójczych, w szczególności zjawiska współwystępowania myśli samobójczych u rodziców i ich dzieci, które zaobserwowane zostało przez koreańskich badaczy. Zagadnienie myśli samobójczych jest bardzo istotne, ponieważ są one trzecim najważniejszym predyktorem popełnienia próby odebrania sobie życia (tuż za hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym oraz poprzednimi próbami odebrania sobie życia). Gdyby zwrócić […]

Read More

Statystyki i porównania

Przedstawiamy Państwu podsumowanie statystyk dotyczących zamachów samobójczych w roku 2020, wykonane na podstawie danych z Komendy Głównej Policji. W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 zauważyć można nieznaczny przyrost liczby osób, które próbowały odebrać sobie życie (jest to o 52 osoby więcej). Nieznacznie spadła natomiast liczba osób, które zmarły w wyniku zamachu samobójczego: 5165 w […]

Read More

Impulsywność a zachowania samobójcze

Przedstawiamy Państwu bardzo interesujące doniesienia z badań przeprowadzonych w Korei Południowej, dotyczące zagadnienia impulsywności w kontekście zachowań samobójczych oraz różnic pomiędzy impulsywnymi a nieimpulsywnymi próbami samobójczymi.

Read More