Jeden dzień - wart całe życie

Jeden dzień - wart całe życie

O kampanii

SZUKASZ POMOCY JAKO RODZIC?

Moje dziecko miało/ma myśli samobójcze.
Nie wiem co robić. Potrzebuję pomocy.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO NAUCZYCIEL

Jestem nauczycielem, pedagogiem, pracuje w organizacji pozarządowej. Chcę pomóc.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO PRZYJACIEL?

Jestem dzieckiem/nastolatkiem. Mój przyjaciel ma myśli samobójcze.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Chcę pomóc SOBIE…

SKORZYSTAJ Z NASZEJ PORADNI
W Fundacji Zobacz... JESTEM rozpoczęliśmy kampanię Czerwony Pasek. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autoagresji oraz profilaktyka zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Co najmniej 5% osób dokonujących samookaleczeń popełnia samobójstwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Samobójstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym.

Nie daj ZNIKNĄĆ. Znikanie to proces powolny, któremu można zapobiec. Nie bądź obojętny. Obalanie stereotypów może być także jedną z form profilaktyki skupiającej się na edukowaniu środowiska.

Zobacz inne filmy

PRZECIWDZIAŁAJMY SAMOBÓJSTWOM!

10 września każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W 2018 - pod hasłem: Pracujmy wspólnie, by zapobiec samobójstwom.
Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży jak wskazują statystyki jest nadal bardzo duży. W roku 2017 w Polsce samobójstwo popełniło 5276 osób, w tym aż 469 to dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 24 roku życia. Przyjmując, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych mamy do czynienia z porażającą liczbą osób decydujących się na śmierć.
Polska jest w gronie państw o bardzo wysokim współczynniku umieralności z powodu samobójstw.
Doświadczenia z dwóch lat prowadzonej kampanii Zobacz…ZNIKAM pokazują, że edukacja i wszelkie sposoby mówienia o problemach z jakimi borykają się młodzi ludzie zwiększają świadomość społeczną oraz spotykają się z szerokim zainteresowaniem i wysoką frekwencją uczestników na organizowanych wydarzeniach.

Przerażające statystyki

PORADNIA FUNDACJI ZOBACZ… JESTEM

tel. (+48) 883 336 883
e-mail: poradnia@zobaczjestem.pl</h3

Tu znajdziesz pomoc!

WESPRZYJ nasze działania

Abyśmy mogli działać dalej, pomóż nam! Możesz nas wesprzeć przez dotpay!

PATRONI KAMPANII

ARTYKUŁY EDUKACYJNE/AKTUALNOŚCI

Typologia samobójstw

Osoba podejmująca decyzję o odebraniu sobie życia zawsze kieruje się bardzo indywidualnymi i często znanymi jedynie sobie powodami. Z przeprowadzonych dotąd badań i analiz klinicznych można wysnuć wniosek, że najczęściej jest wiele czynników przyczyniających się do podjęcia takiego kroku. Analiza listów pozostawionych przez osoby, które popełniły samobójstwo, rzadko wskazuje na jeden konkretny motyw czy jedną […]

Read More

Myśli samobójcze

Przedstawiamy Państwu wyniki badań dotyczące myśli samobójczych, w szczególności zjawiska współwystępowania myśli samobójczych u rodziców i ich dzieci, które zaobserwowane zostało przez koreańskich badaczy. Zagadnienie myśli samobójczych jest bardzo istotne, ponieważ są one trzecim najważniejszym predyktorem popełnienia próby odebrania sobie życia (tuż za hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym oraz poprzednimi próbami odebrania sobie życia). Gdyby zwrócić […]

Read More

Statystyki i porównania

Przedstawiamy Państwu podsumowanie statystyk dotyczących zamachów samobójczych w roku 2020, wykonane na podstawie danych z Komendy Głównej Policji. W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 zauważyć można nieznaczny przyrost liczby osób, które próbowały odebrać sobie życie (jest to o 52 osoby więcej). Nieznacznie spadła natomiast liczba osób, które zmarły w wyniku zamachu samobójczego: 5165 w […]

Read More

Impulsywność a zachowania samobójcze

Przedstawiamy Państwu bardzo interesujące doniesienia z badań przeprowadzonych w Korei Południowej, dotyczące zagadnienia impulsywności w kontekście zachowań samobójczych oraz różnic pomiędzy impulsywnymi a nieimpulsywnymi próbami samobójczymi.

Read More

Samobójstwo – usiłowanie jak predykator kolejnych

Ludzie dokonują zamachu na swoje życie z różnych, skomplikowanych przyczyn i trudno wskazać tą jedną najważniejszą. Na podstawie wieloletnich badań udało się określić czynniki ryzyka osób, które mogą podjąć próbę samobójczą. Obok depresji, alkoholizmu czy zachowań antyspołecznych, wymienione zostały uprzednie próby samobójcze. Badania naukowe wskazują, że ponad jedna trzecia osób zmarłych w końcu śmiercią samobójczą […]

Read More

Syndrom presuicydalny – stan człowieka zagrożonego samobójstwem

Kryzys jest punktem zwrotnym, przełomowym, w którym rozstrzyga się dalszy kierunek rozwoju jednostki (Puryear,1981; Bancroft, Graham, 1996; Kubacka-Jasiecka, 1997; Płużek, 1997; Sęk, 2001). Człowiek może wykorzystać kryzys zarówno do rozwoju osobowości, jak i znalezienia sensu własnego istnienia.  W okresie jego trwania osłabiają się mechanizmy obronne, człowiek pragnie pomocy i jest gotowy do dokonania zmian. Kryzys […]

Read More

„Kiedy odchodzą…” – audiobook już w sprzedaży

Dlaczego? To pytanie brzmi w myślach osób, które doświadczyły samobójstwa w bliskim otoczeniu. Stawiają je specjaliści, zajmujący się pomocą osobom z myślami samobójczymi i po przebytych próbach samobójczych. Zastanawiają się, jak można temu zapobiec, jak pomagać, aby myśli samobójcze odeszły w niepamięć. „Dlaczego?” to też pytanie, które towarzyszy dzień w dzień tym, którzy doświadczyli samobójstwa bliskiej osoby. […]

Read More

Czym jest psychoterapia i jak może pomóc?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, polegającą na rozmowie z pacjenta z psychoterapeutą. Certyfikat świadczący o kwalifikacjach do prowadzenia samodzielnej psychoterapi otrzymuje osoba, która odbyła 4-letnie akredytowane szkolenie w ramach określonego nurtu psychoterapii. Celem psychoterapii jest pomoc w uaktywnieniu mózgu do zmian w zakresie funkcji i sposobów reagowania na różne zdarzenia. Rozmowa psychoterapeutyczna wpływa na […]

Read More

Interwencja kryzysowa w samobójstwie

Interwencja kryzysowa to szczególny rodzaj wsparcia psychologicznego, które poprzez natychmiastowe działania zapewnia maksymalną pomoc w najtrudniejszym momencie. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi psychicznej. Ujmując prościej, w kontekście samobójstwa, interwencja kryzysowa ma na celu przede wszystkim ocalenie życia.

Read More

Depresja i samobójstwo wśród dzieci i młodzieży

Ostatnie lata opiewają w szerzenie wiedzy na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono i opublikowano dziesiątki badań naukowych, zrealizowano wiele kampanii społecznych, powstały fundacje i stowarzyszenia skupiające się wokół tego tematu. Mimo to, nadal spotykamy się z przekonaniem, że u dzieci depresja nie występuje – że jest to chwilowe obniżenie nastroju, fanaberia czy wymysł […]

Read More