Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) narzędzie do wykrywania prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego

Badacze z Uniwersytetu w Michigan przy współpracy z grupą psychiatrów i psychologów stworzyli uniwersalne narzędzie przesiewowe umożliwiające wykrywanie nastolatków zagrożonych podjęciem próby samobójczej. Według badaczy system zwany Computerized Adaptive Screen for Suicidal Youth (CASSY) przewiduje prawdopodobieństwo podjęcia zamachu samobójczego z 80% dokładnością.
CASSY to kwestionariusz dostosowujący się indywidualnie do każdej osoby w trakcie badania, w którym ilość pytań oraz dalsza kontynuacja zależą od udzielonych wcześniej przez pacjenta odpowiedzi. Algorytm CASSY ocenia odpowiedzi pacjentów w zakresie myśli i zachowań samobójczych, samouszkodzeń, depresji, poczucia beznadziei, psychopatologii, PTSD, dostosowania społecznego, zaburzeń snu, problemów ze złością czy agresją, nadużywania substancji psychoaktywnych, doświadczenia wykorzystania seksualnego, zadowolenia z rodziny i szkoły, oraz innych czynników powiązanych z podwyższonym ryzykiem dokonania próby samobójczej.
Narzędzie testowane było na dwóch grupach nastolatków w wieku 12-17 lat, które znalazły się na pogotowiu. Algorytm CASSY został stworzony na podstawie odpowiedzi z pierwszej grupy pacjentów (2075 osób), natomiast walidacji dokonano za pomocą odpowiedzi z drugiej grupy (2754 osób). Wśród osób z drugiej grupy w ciągu trzech miesięcy bezpośrednio po badaniu 165 osób (6%) podjęło próbę odebrania sobie życia, a kwestionariusz CASSY przewidział te wydarzenia z dokładnością około 88%. Wynik ten pokazuje, że narzędzie to mogłoby z powodzeniem zostać zastosowane do badań przesiewowych w szpitalach i gabinetach psychiatrów i psychologów, w celu wykrywania potencjalnych prób samobójczych wśród nastolatków w celu udzielenia im natychmiastowej pomocy i wsparcia.
W dzisiejszych czasach, gdy wzrasta ilość podejmowanych zamachów samobójczych, niezwykle ważne jest tworzenie narzędzi umożliwiających identyfikowanie osób zagrożonych próbą odebrania sobie życia, w sposób jak najdokładniejszy i obejmujący jak najszerszą grupę. Będziemy z uwagą śledzić doniesienia na temat systemu CASSY, jego rozwijania i możliwości potencjalnego zastosowania.

Autorka: Magdalena Zych

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/vectors/szk%C5%82o-powi%C4%99kszaj%C4%85ce-lupa-2935435/

 

%d bloggers like this: