Statystyki i porównania

Przedstawiamy Państwu podsumowanie statystyk dotyczących zamachów samobójczych w roku 2020, wykonane na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 zauważyć można nieznaczny przyrost liczby osób, które próbowały odebrać sobie życie (jest to o 52 osoby więcej). Nieznacznie spadła natomiast liczba osób, które zmarły w wyniku zamachu samobójczego: 5165 w porównaniu do 5255 z roku 2019. 

Wśród osób podejmujących próbę samobójczą obserwujemy w Polsce znaczną przewagę mężczyzn – w statystyce zamachów samobójczych jest ich o około 2,5 razy więcej niż kobiet.

W 2020 roku można zauważyć spadek liczby samobójstw zakończonych zgonem w grupie wiekowej od 7-12 lat (z 4 na 1 przypadek), natomiast nastąpił wzrost liczby zgonów w grupie nastolatków (w wieku 13-18 lat) z 94 na 106 osób.

Według statystyk Komendy Głównej Policji w dalszym ciągu najczęściej stosowanym sposobem próby odebrania sobie życia jest powieszenie się. Drugimi w kolejności z podobną liczbą przypadków są następujące sposoby: samookaleczenie się, zażycie środków nasennych lub innych leków.

Wśród powodów próby odebrania sobie życia na pierwszym miejscu wciąż znajdują się zaburzenia psychiczne. Warto jednak zwrócić uwagę, że na drugim i trzecim miejscu znajdują się odpowiednio: nieporozumienia rodzinne/przemoc w rodzinie oraz zawód miłosny. Jest to niezwykle ważne w kontekście prób samobójczych podejmowanych przez młodzież, w przypadku której wsparcie w systemie rodzinnym i relacje interpersonalne są niezwykle istotne.

 

%d bloggers like this: