Czynniki ryzyka samobójstwa u dzieci

Według WHO samobójstwo zajmuje wśród przyczyn śmierci czwarte miejsce w przedziale wiekowym 10-14 lat. W dzieciństwie samobójstwo jest zjawiskiem rzadkim. Między 5. a 9. r.ż. wykazywane są w Polsce pojedyncze przypadki. Niski odsetek samobójstw dokonanych w tej grupie wiekowej nie świadczy jednak o braku występowania planów samobójczych u dzieci. Myśli o śmierci, czy o tym, aby zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić, wcale nie są rzadkie. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdarzają się tendencje samobójcze i myśli o konkretnych sposobach na odebranie sobie życia.
Read more