Czynniki ryzyka samobójstwa u dzieci

Według WHO samobójstwo zajmuje wśród przyczyn śmierci czwarte miejsce w przedziale wiekowym 10-14 lat. W dzieciństwie samobójstwo jest zjawiskiem rzadkim. Między 5. a 9. r.ż. wykazywane są w Polsce pojedyncze przypadki. Niski odsetek samobójstw dokonanych w tej grupie wiekowej nie świadczy jednak o braku występowania planów samobójczych u dzieci. Myśli o śmierci, czy o tym, aby zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić, wcale nie są rzadkie. Wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdarzają się tendencje samobójcze i myśli o konkretnych sposobach na odebranie sobie życia.

 

Do najczęstszych czynników ryzyka samobójstw u dzieci należą:

 • Zaburzenia depresyjne

 • Występowanie dokonanego samobójstwa w rodzinie

 • Otyłość u dziecka

 • Deficyty w zakresie samoregulacji emocji

 • Wykorzystanie seksualne

 • Osierocenie

 • Kłopoty w nauce

 • Przemoc rówieśnicza

 • Zaburzenia zachowania

 • Izolacja społeczna

 • Impulsywny temperament

 • Kryzys w rodzinie, zwłaszcza pomiędzy rodzicami (np. rozwody, brak ciepła, twarda dyscyplina, zaburzenia relacji, słabe więzi, nadużywanie przez rodziców substancji psychoaktywnych, negatywna ekspresja emocji, brak wsparcia, symbiotyczna relacja rodzic-dziecko bez empatii)

 • Dokonywanie samouszkodzeń.

 

PAMIĘTAJMY!

Natura zachowania samobójczego jest złożona. Samobójstwo na ogół pojawia się jako wynik działania wielu czynników o charakterze biopsychospołecznym, które są rozłożone w czasie! Żaden z nich nie jest w sposób pewny związany z wystąpieniem samobójstwa, dlatego niemożliwe jest jego przewidywanie.

autor: Marta Soczewka, socjolog, kryminolog

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: