Czynniki społeczno-demograficzne i środowiskowe

Czynnikami społeczno-demograficznymi mającymi według socjologów wpływ na zachowania suicydalne są: 

 

płeć (chłopcy częściej popełniają samobójstwa niż dziewczynki, dziewczynki częściej podejmują próby samobójcze);

wiek (w badaniach często wymienia się grupy podwyższonego ryzyka w granicach wieku 19-24, lub około 55 – 60 roku życia)

miejsce zamieszkania miasto/wieś (w Polsce więcej samobójstw jest popełnianych na wsi);

sytuacja indywidualna: sytuacja rodzinna, relacje z rówieśnikami, osamotnienie, zmiana szkoły, konflikt z prawem…

migracja (w tym problemy pośrednie: ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, brak wsparcia społecznego, niespełnione oczekiwania)

 

Wśród dorosłych:

 

stan cywilny (separacja, rozwód, wdowieństwo i stan wolny zwiększa ryzyko samobójstwa zwłaszcza wśród mężczyzn);

zawód (zwiększoną ilość samobójstw notuje się wśród weterynarzy, farmaceutów, lekarzy i rolników, prawdopodobnie z powodu większej dostępności do środków umożliwiających zamach samobójczy);

bezrobocie (w tym czynniki pośrednie z niego wynikające: ubóstwo, deprywacja społeczna, trudności w domu i poczucie beznadziejności);

 

autor: Marta Soczewka, kryminolog, socjolog

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: