Interwencja kryzysowa w samobójstwie

Interwencja kryzysowa to szczególny rodzaj wsparcia psychologicznego, które poprzez natychmiastowe działania zapewnia maksymalną pomoc w najtrudniejszym momencie. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi psychicznej. Ujmując prościej, w kontekście samobójstwa, interwencja kryzysowa ma na celu przede wszystkim ocalenie życia.

Szwedzka Narodowa Rada Zapobiegania Samobójstwom wyłoniła sześć czynników prewencji samobójstw:

  1. Rozmowy o śmierci i samobójstwie. Rozmowy o śmierci pozwalają zrozumieć egzystencjonalny wymiar życia i nadaje mu znaczenie. Jest warunkiem wstępnym umiejętności rozmawiania o samobójstwie.
  2. Termin samobójstwo ma różne znaczenie w odmiennych sytuacjach życiowych. Dla niektórych ludzi oznacza jedną z alternatyw wyjścia z trudnej sytuacji, dla samobójcy natomiast jest jedynym rozwiązaniem bolesnych problemów.
  3. Proces suicydalny polega na przekształceniu myśli w czyny. Do samobójstwa może prowadzić długa droga rozważań, wątpliwości. Często popełnione jest pod wpływem presji i konfliktów w bliskich związkach oraz alkoholu lub narkotyków.
  4. Samobójstwo nie jest nieuniknionym przeznaczeniem. Tendencje autodestrukcji można przezwyciężyć. Są tylko przejściowe. Gdy kończy się kryzys suicydalny, rodzą się nowe możliwości. Ludzie obdarzeni są dużymi siłami witalnymi i umiejętnością znalezienia nowych dróg.
  5. Samobójstwu można zapobiec. Szansą jest zaufanie komuś, kto rozumie i może dać wsparcie w rozwiązaniu trudnych i bolesnych problemów lub postawi diagnozę i skieruje na leczenie zaburzeń psychicznych.
  6. Pomoc jest dostępna.

W interwencji kryzysowej w perspektywie samobójstwa najważniejsza jest walka o życie człowieka, nawet wbrew jemu samemu. Wymaga tego szacunek do godności istoty ludzkiej.

Należy pamiętać, że w sytuacji zagrożenia życia, zgoda na udzielenie pomocy nie jest wymagana.

Autorka: Renata Chronowska, psycholożka

Bibliografia:
Barbara Pilecka „Kryzys psychologiczny wybrane zagadnienia”; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
%d bloggers like this: