Psychologiczne czynniki ryzyka samobójstwa u młodzieży

W okresie dojrzewania dochodzi do największych zmian w funkcjonowaniu człowieka, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i duchowej. Fakt przeżywania głębokich i dynamicznych przemian związanych z okresem rozwojowym stanowi sprzyjające źródło dokonywania zamachów samobójczych w grupie młodzieży.

 

Charakterystyczne cechy psychiczne adolescenta to m.in.:

 • niedojrzałość społeczno-emocjonalna
 • niestałość dążeń, np. częste zmiany planów, celów życiowych, trudności z ich ustaleniem
 • negatywizm, przede wszystkim wobec nabytych w dzieciństwie poglądów i zasad
 • agresywność
 • niska tolerancja na stres
 • ambiwalencja, np. wahania nastroju, zmienność postaw, zachowań
 • obniżone poczucie własnej wartości, często niechęć do siebie
 • wzmożona podatność na sugestię, np. podatność na wpływ grupy rówieśniczej
 • brak/niewielkie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • liczne konflikty wewnętrzne
 • wzmożona pobudliwość
 • nadrzędne znaczenie UCZUCIOWOŚCI – kierowanie się w życiu własnymi emocjami

 

Znaczne wahania niedojrzałej jeszcze uczuciowości, brak równowagi i duża intensywność emocji powodują u młodego człowieka POCZUCIE BEZRADNOŚCI, które stwarza podłoże dla wystąpienia PRÓBY SAMOBÓJCZEJ.  

 

Do najczęstszych psychospołecznych czynników ryzyka samobójstwa wśród młodzieży należą:

 

 • problemy emocjonalne okresu dojrzewania, np. brak akceptowanego celu w życiu, brak poczucia sensu życia
 • zaburzenia depresyjne
 • sztywność myślenia, deficyty w samoregulacji emocji
 • uzależnienia lub nadużywanie substancji psychoaktywnych, np. narkotyków, dopalaczy, alkoholu
 • samouszkodzenia – naruszenie ciągłości własnego ciała zdejmuje barierę związaną z ochroną ciała i życia
 • zaburzony obraz samego siebie
 • przemoc rówieśnicza
 • izolacja społeczna
 • osierocenie
 • zerwane więzi
 • konflikty interpersonalne
 • niepowodzenia w nauce
 • kłopoty finansowe, prawne oraz związane z przestrzeganiem dyscypliny
 • doświadczenie wykorzystania seksualnego
 • konfliktowa sytuacja rodzinna i małżeńska
 • utrata przyjaciela w wyniku samobójstwa
 • cechy osobowości związanej z zachowaniami samobójczymi, np. introwersja, impulsywność, zależność, niedostosowanie społeczne, stany lękowe
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • problemy w zakresie tożsamości seksualnej
 • problemy ze zdrowiem, np. astma, cukrzyca typu I, padaczka, choroby nowotworowe, AIDS, uszkodzenia układu nerwowego oraz narządów ruchu, choroby dermatologiczne (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik młodzieńczy)
 • współchorobowość – jednoczesne występowanie dwóch lub więcej zaburzeń psychicznych

– choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) – 8%

– choroba afektywna jednobiegunowa (ChAJ) – prawie 7%

– schizofrenia – ponad 5%

– uzależnienie od alkoholu – 7%

– dystymia, przede wszystkim u dziewcząt

– zaburzenia zachowania i zachowania autoagresywne, np. bijatyki, nieużywanie pasów bezpieczeństwa, noszenie broni, posiadanie wielu partnerów seksualnych

– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) – ok.15 %

– jadłowstręt psychiczny (anoreksja) – samobójstwo stanowi wiodącą przyczynę zgonu, zwłaszcza u mężczyzn – ok. 8%

– bulimia – ok. 5%

– zaburzenia odżywiania się ogółem – 45%

– dysmorfofobia – zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała.

 

U młodzieży dokonującej prób samobójczych ponad połowa ma zdiagnozowane zaburzenia depresyjne i lękowe, w tym fobię społeczną. Często pojawia się historia wykorzystania seksualnego w dzieciństwie z objawami zespołu stresu pourazowego (PTSD).

 

Około 50% młodzieży po próbie samobójczej ma więcej niż jedną diagnozę psychiatryczną. U chłopców zwykle drugą, dodatkową diagnozą jest rozpoznanie używania substancji psychoaktywnych (SPA) oraz zaburzeń zachowania. U dziewcząt są to zachowania autodestrukcyjne.

autor: Agnieszka Stachowicz, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: