NOWE STATYSTYKI SAMOBÓJSTW DZIECI I MŁODZIEŻY

W 2017 roku w Polsce 5276 osób popełniło samobójstwo. Wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 469 osób dokonało zamachu na własne życie. Przyjmując, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych mamy do czynienia z porażającą liczbą osób decydujących się na śmierć. Polska jest w gronie państw o wysokim współczynniku umieralności z powodu samobójstw. Eurostat podaje, że w UE na 100 tys. mieszkańców średnio 11 zgonów jest wynikiem samobójstwa. Z kolei w Polsce dochodzi do 15.5 zgonów na 100 tys. mieszkańców (dane z 2014 r.).

Ilość zgonów będących wynikiem samobójstwa jest większa niż z powodu wypadków komunikacyjnych, chorób układu oddechowego czy chorób układu nerwowego! Do tego warto dodać nieznaną liczbę samobójstw niezidentyfikowanych np. poprzez celowy wypadek samochodowy, nieudane próby samobójcze, które kończą się kalectwem lub śmiercią w szpitalu, czy te samobójstwa celowo niezarejestrowane w obawie przed stygmatyzacją rodziny. Stąd też dane dotyczące ilości popełnionych samobójstw wydają się być zaniżone.

Dobrą wiadomością jest to, że na przełomie ostatnich lat liczba samobójstw wśród osób do 24 roku życia nieco się zmniejszyła. Od 2011 obserwowaliśmy stały wzrost, który osiągnął kulminację w 2014 r. z liczbą 648 samobójców. Zgodnie z danymi policji od 2015 odnotowujemy spadek. Jednak tempo redukcji jest bardzo małe. Między 2016 (474), a 2017 (469) rokiem różnica to zaledwie 3 osoby. W 2017 r. najmłodszy samobójca miał nie więcej niż 12 lat, a niemal co dziesiąty nie skończył 25 lat. Najwięcej zamachów samobójczych dochodzi na Śląsku. Od lat Komenda Główna Policji w Katowicach oraz we Wrocławiu odnotowują największą liczbę zgłoszeń.

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: