Statystyki samobójstw w Polsce

W Polsce istnieją dwa główne źródła statystyk prezentujących zachowania samobójcze. Należą do nich dane zbierane i opracowywane przez: Główny Urząd Statystyczny oraz Komendę Główną Policji.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2014 roku samobójstwa dokonało 6165 osób i jest to najwyższa liczba na przełomie lat 2000-2014. Natomiast według Głównego Urzędu Statystycznego było to 5933 osób. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystycznego, największa liczba samobójstw została dokonana w 2009 roku i było to 6474 osób. Zarówno GUS, jak i KGP podają, że najniższa liczba samobójstw występowała w 2007 roku i było to 5282 (GUS) oraz 3530 (KGP). Można zauważyć znaczącą różnicę pomiędzy danymi GUS i KGP, ponieważ dotyczy ona prawie dwóch tysięcy osób. 

Tabela 1. Liczba samobójstw na przestrzeni lat wg danych Głównego Urzędu Statystycznego

tabela-1

Wykres 1. Ogólna liczba samobójstw na przestrzeni 10 lat

wykres1

Ogólna liczba samobójstw w okresie 10 lat w zależności od metodologii przyjętych badań prezentuje różnorodne wnioski. Tendencja w przypadku danych KGP jest rosnąca.

Według danych GUS podobnie wysoka liczba występowała 10 lat temu i obecnie.

Kategorie wiekowe do 24 roku życia.

Tabela 2. Liczba samobójstw wśród osób do 24 roku życia

tabela-2

Z analizy powyższej tabeli wynika, że największa liczba samobójstw wśród osób do 24 roku życia występowała w 2014 roku. Według KGP było to 1614 osób, z kolei według GUS 611. Warto zwrócić uwagę na olbrzymią różnicę w statystykach pomiędzy GUS i KGP, ponieważ dotyczy ona tysiąca samobójstw. Według GUS najwyższa liczba samobójstw występowała w 2004 roku i było to 786 osób. Z kolei najmniej samobójstw popełniono w 2013 roku, według GUS były to 583 osoby, oraz w 2011 zgodnie z danymi KGP 435 osoby.

Wykres 2. Liczba samobójstw wśród osób do 24 roku życia

wykres-2

Powyższy wykres prezentuje liczbę samobójstw wśród osób do 24. roku życia na przestrzeni 10 lat. Wynika z niego, że według danych KGP liczba samobójstw w tej kategorii wiekowej stale wzrasta, natomiast zgodnie z danymi GUS jest ona w miarę stała. Przeglądając wszystkie uwzględnione tabele można jednak zauważyć, że dane KGP od 2013 roku są znacznie wyższe w stosunku do poprzednich lat, co wskazywać może na wykorzystanie innej metodologii badawczej.

Można zauważyć dużą rozbieżność pomiędzy liczbą samobójstw wśród osób do 19. roku życia. Zgodnie z danymi KGP w 2014 roku samobójstwo popełniło 599 osób, natomiast według GUS 208. Wyniki te są szczególnie istotne z racji tego, że w jednym roku występuje zarówno najwyższa, jak i najniższa liczba samobójstw. Najwyższa liczba samobójstw według danych GUS występowała w 2002 roku i było to 326 osób. Najniższa liczba samobójstw zgodnie z danymi KGP występowała w 2011 roku i było to 151 osób.

Tabela 3. Liczba samobójstw wśród osób do 19. roku życia

tabela-3

W przypadku liczby samobójstw wśród osób do 14. roku życia, podobnie jak w powyższym przypadku, dane prezentowane przez KGP i GUS znacząco różnią się. W 2014 roku występowała zarówno największa, jak i najmniejsza liczba osób, które popełniły samobójstwo. Zgodnie z danymi GUS liczba samobójstw wśród osób do 14. roku życia wynosi 13, natomiast według danych KGP są to 73 osoby. Zgodnie z danymi GUS w 2006 roku występowała największa liczba osób, które popełniły samobójstwo i były to 44 osoby – w tym samym roku według KGP było to 28 osób (przed zmianą metodologii). Według danych KGP najniższa liczba samobójstw występowała w 2012 roku i było to 12 osób. 

Tabela 4. Liczba samobójstw wśród osób do 14 roku życia

tabela-4

 

Poniższy wykres przedstawia zestawione 3 kategorie wiekowe: 0-14, 15-19 oraz 20-24 lat. 

Warto zwrócić uwagę na różnice w statystykach opracowanych i prezentowanych przez GUS i KGP uwzględniających wiek młodych osób, które popełniły samobójstwo. Uwzględniając statystyki dwóch instytucji, kategoria wiekowa od 20 do 24 lat jest grupą, która najczęściej dokonywała samobójstwa. Z kolei najniższa liczba samobójstw występuje w przedziale wiekowym od 0-14 lat i jest to 445 według danych GUS oraz 378 według KGP.

Wykres 5. Wykres liczby samobójstw w grupach wiekowych do 24 lat (w latach 2002-2014)

tabelka

Poniższy wykres przedstawia liczbę samobójstw w grupach wiekowych do 19 lat według danych Komendy Głównej Policji. W przedziale od 15 do 19 lat dochodzi do 3121 samobójstw. Wśród dzieci od 10. do 14. roku życia dochodzi do 364 samobójstw. Natomiast w wieku od 0-9 lat dochodzi do 14 samobójstw.

Wykres 6. W latach 2002 – 2014 liczba samobójstw w grupach wiekowych do 19 lat (dane KGP)

tabelka1

Z kolei w przypadku danych Głównego Urzędu Statystycznego mamy do czynienia z podziałem na dwie grupy wiekowe od 0 do 14 lat oraz od 15 do 19. Wyższa liczba samobójstw występuje wśród osób od 15 do 19 lat i jest to 3120. Zatem dane dla tej kategorii wiekowej w przypadku obu instytucji są zbliżone. Ponieważ w danych GUS-u grupy wiekowe od 0-9 oraz od 10-14 zostały połączone w jedną (0-14), niemożliwe jest porównanie poszczególnych statystyk. Warto jednak wspomnieć, że jest to 361 osób.

Wykres 7. Liczba samobójstw w grupach wiekowych do 19 lat (dane GUS), w latach 2002 – 2012

 

tabelka3

Płeć jako czynnik różnicujący

Poniższy wykres przedstawia procent udziału płci w ogólnej liczbie samobójstw w 2014 roku według danych KGP. Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, jest to aż 85 %. Jednym z możliwych czynników sprzyjających aktom samobójczym wśród mężczyzn jest presja społeczna. Według stereotypów mężczyźni odpowiedzialni są za zapewnienie rodzinie stabilnej sytuacji ekonomicznej, dodatkowo powinni być silni, konkretni i mniej wrażliwi niż kobiety. W związku z tym mężczyźni mogą mieć większe problemy ze zgłoszeniem się do psychiatry, psychologa czy też z poruszeniem kwestii problemów psychicznych, a nawet emocjonalnych. Niezrozumienie i presja otoczenia może być jednym z powodów, przez który mężczyźni popełniają samobójstwa.

tabelka4

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: