NOWE STATYSTYKI -CD

Statystyki ze względu na miejsce od kilku lat nie zmieniają się . Do największej liczby zamachów samobójczych dochodzi na Śląsku. Od lat Komenda Główna Policji w Katowicach oraz we Wrocławiu odnotowują największą liczbę zgłoszeń.

NOWE STATYSTYKI SAMOBÓJSTW DZIECI I MŁODZIEŻY

W 2017 roku w Polsce 5276 osób popełniło samobójstwo. Wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 469 osób dokonało zamachu na własne życie. Przyjmując, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych mamy do czynienia z porażającą liczbą osób decydujących się na śmierć. Polska jest w gronie państw o wysokim współczynniku umieralności z powodu samobójstw. Eurostat podaje, że w UE na 100 tys. mieszkańców średnio 11 zgonów jest wynikiem samobójstwa. Z kolei w Polsce dochodzi do 15.5 zgonów na 100 tys. mieszkańców (dane z 2014 r.).
Read more

Statystyka – samobójstwa na świecie

Niektórzy sądzą, że liczby lepiej odzwierciedlają rzeczywistość. Inni dojdą tylko do wniosku, do którego doszedł przed laty Stalin:

„Śmierć jednego człowieka to tragedia. Śmierć milionów ludzi to statystyka.”

 Dla niektórych matematyka to tylko abstrakcja nie warta naszej uwagi, a statystyka to głupota, bo statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi. Szukając dalszych wymówek czemu nie warto nawet spoglądać na liczby poniżej, proszę Cię, zatrzymaj się teraz. Zanim przelecisz przez informacje poniżej, weź głęboki oddech. Teraz skup się tylko przez 2 minuty. Przez 2 minuty możesz ujrzeć skalę problemu i prawdopodobieństwo, że to się dzieje w surrealistycznym świecie na planecie X.

Read more

Różnorodność metodologiczna statystyk

Jedną z najbardziej i najczęściej podkreślanych statystyk są te prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia. Samobójstwo jest regulowane tam od 1948 roku jako jeden z czterech rodzajów zgonów według systemu NASH (Natural, Accidental, Suicide, Homicide). Statystyki te jednak nie są ujednolicone dla wszystkich krajów na świecie, a wiele z nich nawet nie zbiera danych.
Read more

Statystyki – metodologia

Istnieje kilka możliwości analizy zjawiska samobójstw, na podstawie których powstają wnioski i ogólne dane dotyczące prezentowanego problemu społecznego.

 

Można wyróżnić dwie, najbardziej podstawowe metody badawcze w tym zakresie.

  • Socjologiczna analiza statystyczna określająca zasięg, rozmiar, strukturę, trendy zmian. Przekazuje ona wiedzę potrzebną do definiowania uwarunkowań społecznych i ogólnego charakteru samobójstw

Read more