Jeden dzień - wart całe życie

Jeden dzień - wart całe życie

O kampanii

SZUKASZ POMOCY JAKO RODZIC?

Moje dziecko miało/ma myśli samobójcze.
Nie wiem co robić. Potrzebuję pomocy.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO NAUCZYCIEL

Jestem nauczycielem, pedagogiem, pracuje w organizacji pozarządowej. Chcę pomóc.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

SZUKASZ POMOCY JAKO PRZYJACIEL?

Jestem dzieckiem/nastolatkiem. Mój przyjaciel ma myśli samobójcze.

PRZECZYTAJ, POBIERZ MATERIAŁY

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Chcę pomóc SOBIE…

SKORZYSTAJ Z NASZEJ PORADNI
W Fundacji Zobacz... JESTEM rozpoczęliśmy kampanię Czerwony Pasek. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autoagresji oraz profilaktyka zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Co najmniej 5% osób dokonujących samookaleczeń popełnia samobójstwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Samobójstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym.

Nie daj ZNIKNĄĆ. Znikanie to proces powolny, któremu można zapobiec. Nie bądź obojętny. Obalanie stereotypów może być także jedną z form profilaktyki skupiającej się na edukowaniu środowiska.

Zobacz inne filmy

PRZECIWDZIAŁAJMY SAMOBÓJSTWOM!

10 września każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W 2018 - pod hasłem: Pracujmy wspólnie, by zapobiec samobójstwom.
Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży jak wskazują statystyki jest nadal bardzo duży. W roku 2017 w Polsce samobójstwo popełniło 5276 osób, w tym aż 469 to dzieci, młodzież i młodzi dorośli do 24 roku życia. Przyjmując, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych mamy do czynienia z porażającą liczbą osób decydujących się na śmierć.
Polska jest w gronie państw o bardzo wysokim współczynniku umieralności z powodu samobójstw.
Doświadczenia z dwóch lat prowadzonej kampanii Zobacz…ZNIKAM pokazują, że edukacja i wszelkie sposoby mówienia o problemach z jakimi borykają się młodzi ludzie zwiększają świadomość społeczną oraz spotykają się z szerokim zainteresowaniem i wysoką frekwencją uczestników na organizowanych wydarzeniach.

Przerażające statystyki

PORADNIA FUNDACJI ZOBACZ… JESTEM

tel. (+48) 883 336 883
e-mail: poradnia@zobaczjestem.pl</h3

Tu znajdziesz pomoc!

WESPRZYJ nasze działania

Abyśmy mogli działać dalej, pomóż nam! Możesz nas wesprzeć przez dotpay!

PATRONI KAMPANII

ARTYKUŁY EDUKACYJNE/AKTUALNOŚCI

Samobójstwo – usiłowanie jak predykator kolejnych

Ludzie dokonują zamachu na swoje życie z różnych, skomplikowanych przyczyn i trudno wskazać tą jedną najważniejszą. Na podstawie wieloletnich badań udało się określić czynniki ryzyka osób, które mogą podjąć próbę samobójczą. Obok depresji, alkoholizmu czy zachowań antyspołecznych, wymienione zostały uprzednie próby samobójcze. Badania naukowe wskazują, że ponad jedna trzecia osób zmarłych w końcu śmiercią samobójczą […]

Read More

Syndrom presuicydalny – stan człowieka zagrożonego samobójstwem

Kryzys jest punktem zwrotnym, przełomowym, w którym rozstrzyga się dalszy kierunek rozwoju jednostki (Puryear,1981; Bancroft, Graham, 1996; Kubacka-Jasiecka, 1997; Płużek, 1997; Sęk, 2001). Człowiek może wykorzystać kryzys zarówno do rozwoju osobowości, jak i znalezienia sensu własnego istnienia.  W okresie jego trwania osłabiają się mechanizmy obronne, człowiek pragnie pomocy i jest gotowy do dokonania zmian. Kryzys […]

Read More

„Kiedy odchodzą…” – audiobook już w sprzedaży

Dlaczego? To pytanie brzmi w myślach osób, które doświadczyły samobójstwa w bliskim otoczeniu. Stawiają je specjaliści, zajmujący się pomocą osobom z myślami samobójczymi i po przebytych próbach samobójczych. Zastanawiają się, jak można temu zapobiec, jak pomagać, aby myśli samobójcze odeszły w niepamięć. „Dlaczego?” to też pytanie, które towarzyszy dzień w dzień tym, którzy doświadczyli samobójstwa bliskiej osoby. […]

Read More

Czym jest psychoterapia i jak może pomóc?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, polegającą na rozmowie z pacjenta z psychoterapeutą. Certyfikat świadczący o kwalifikacjach do prowadzenia samodzielnej psychoterapi otrzymuje osoba, która odbyła 4-letnie akredytowane szkolenie w ramach określonego nurtu psychoterapii. Celem psychoterapii jest pomoc w uaktywnieniu mózgu do zmian w zakresie funkcji i sposobów reagowania na różne zdarzenia. Rozmowa psychoterapeutyczna wpływa na […]

Read More

Interwencja kryzysowa w samobójstwie

Interwencja kryzysowa to szczególny rodzaj wsparcia psychologicznego, które poprzez natychmiastowe działania zapewnia maksymalną pomoc w najtrudniejszym momencie. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi psychicznej. Ujmując prościej, w kontekście samobójstwa, interwencja kryzysowa ma na celu przede wszystkim ocalenie życia.

Read More

Depresja i samobójstwo wśród dzieci i młodzieży

Ostatnie lata opiewają w szerzenie wiedzy na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono i opublikowano dziesiątki badań naukowych, zrealizowano wiele kampanii społecznych, powstały fundacje i stowarzyszenia skupiające się wokół tego tematu. Mimo to, nadal spotykamy się z przekonaniem, że u dzieci depresja nie występuje – że jest to chwilowe obniżenie nastroju, fanaberia czy wymysł […]

Read More

Definicja, etapy oraz czynniki ryzyka samobójstwa

W piśmiennictwie można spotkać się z szeregiem prób definiowania terminu samobójstwo. Jest to zależne od teorii, do której definicja się odnosi oraz reprezentowanej perspektywy badawczej, tj. psychologicznej, socjologicznej psychiatrycznej lub filozoficznej (Silverman, 2006). Silverman (2006) zwraca uwagę, iż większość autorów definiuje samobójstwo na trzy sposoby: jako zamierzone działanie autodestrukcyjne skutkujące śmiercią, jako świadomy akt skierowany […]

Read More

10 września Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom – plakat do pobrania

10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom w ramach działań Kampanii Zobacz…ZNIKAM przygotowaliśmy plakat, który na co dzień może być dostępny na stronach szkoły, w mediach społecznościowych czy na gazetkach szkolnych. Chcielibyśmy, żeby podane numery pomocowe były widoczne dla każdego kto szuka pomocy dla siebie, bliskich i obcych aby nikt nie musiał ZNIKNĄĆ! Plakat do […]

Read More

Wykłady otwarte pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.

10 września 2020 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność. Wydarzenie w całości będzie transmitowane […]

Read More

„Życie warte jest rozmowy” – wspólna praca na rzecz prewencji samobójstw

W tym roku z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom wspólnie z innymi organizacjami będziemy promować działania na rzecz zapobiegania samobójstwom. Inauguracja 10 września, będą spoty, wykłady otwarte i pokoje wsparcia. „Życie warte jest rozmowy” to kampania , ale także cel i hasło przewodnie . Oto treść komunikat organizatorów „Organizator kampanii Zobacz…ZNIKAM − Fundacja Zobacz…JESTEM − […]

Read More