„Czy dzieci przyjaźnią się z Zippim?”

„Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program stworzony z myślą o dzieciach w wieku od 5 do 9 lat. W trakcie 24 spotkań dzieci nabywają umiejętności psychospołeczne. Uczą się jak radzić sobie z codziennymi trudnościami oraz w jaki sposób budować relacje z innymi dziećmi. Kluczowym założeniem tego programu jest to, aby zrozumiały jak ważna jest współpraca, wzajemna pomoc i empatia.

Twórcy tego programu wierzą, że nabywanie kompetencji społecznych, kształtowanie pozytywnej samooceny, poczucie własnej wartości, sprawczości i kompetencji mogą być czynnikami chroniącymi. Natomiast za czynniki ryzyka podają między innymi: negatywne relacje z innymi, brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami. Założyciele podkreślają również, że dużą role odgrywa otoczenie. Na przykład kompetentni lub niekompetentni rodzice. Mogą być oni czynnikiem wspierającym jak i blokującym rozwój dziecka. Dlatego ważne jest to, że w programie biorą czynny udział zarówno nauczyciele jak i rodzice.

Program jest skupiony na promocji zdrowia emocjonalnego u wszystkich dzieci (w wieku 5-9). Został stworzony dzięki współpracy psychologów z Kanadyjskich, Norweskich i Angielskich Uniwersytetów. Właścicielem została brytyjska fundacja Partnership For Children w 2002 roku. W Polsce program pojawił się w 2005 roku dzięki Pracowni Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Realizowali oni ten program do roku 2009. Od 2010 prawa do prowadzenia programu w Polsce przejęło Centrum Pozytywnej Edukacji i prowadzi go po dziś dzień. Do roku 2015 w programie uczestniczyło 157 238 dzieci z 5 230 szkół wraz z  7 311 nauczycielami.

Program „Przyjaciele Zippiego” składa się z 6 części. Dotyczą one: uczuć, komunikacji, nawiązywania i zrywania więzi, rozwiązywania konfliktów, przeżywania zmiany i straty. Ostatnia część składa się z podsumowania. Program jest realizowany w formie zajęć dla dzieci prowadzonych przez nauczycieli. Nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć korzystają z wcześniej otrzymanych materiałów dydaktycznych. Mają one bardzo przystępną formę ponieważ są w formie zabaw i bajek. Prowadzący zajęcia oraz rodzice są bardzo zadowoleni z rezultatów tego programu. Z wyników badań można wywnioskować że program realizuje swoje cele. Tylko nieliczne obszary nie ulegają zmianie. Dodatkowym atutem tego programu jest to że nie wpływa on negatywnie na dzieci.

Linki:

http://pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/w-polsce

http://www.partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s-friends-teachers.html

Zdjęcie:

http://www.partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s-friends-teachers.html

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: