Mity i stereotypy o samobójstwach i zachowaniach samobójczych

 1. Ludzie, którzy mówią o samobójstwie, tak naprawdę go nie popełnią

NIEPRAWDA

Jest to szkodliwy mit, który sprawia, że otoczenie często bagatelizuje problem. Pokutuje przeświadczenie, że jeśli ktoś chce popełnić samobójstwo to je popełni, zamiast o tym mówić. Przeciwnie, wiele osób, które noszą się z zamiarem odebrania sobie życia, często sygnalizuje otoczeniu swoje zamiary i swój stan, próbując zwrócić na siebie uwagę w celu uzyskania wsparcia lub pomocy.

 1. Samobójstwo zawsze dzieje się bez ostrzeżenia

NIEPRAWDA

Ludzie, którzy podejmują próbę samobójczą, bardzo często mówią o swoim bardzo obniżonym nastroju czy zamiarach odebrania sobie życia.

 1. Nie da się powstrzymać osoby, która podjęła decyzje o samobójstwie

NIEPRAWDA

W wielu przypadkach samobójstwo można powstrzymać. Często osoby mówiące o zamiarze odebrania sobie życia nie chcą umrzeć, chcą żeby ich ból i cierpienie się skończyło. Szybka, odpowiednia reakcja otoczenia i podjęcie leczenia może uratować życie.

 1. Zagrożenie samobójstwem dotyczy tylko określonej grupy osób (np. nastolatki, alkoholicy itp.)

NIEPRAWDA

Myśli samobójcze dotknąć mogą niestety każdego. Dane pokazują, że z wiekiem zagrożenie samobójstwem rośnie. Choroby i zaburzenia psychiczne są czynnikami, które mogą zwiększać ryzyko samobójstwa u niektórych osób nimi dotkniętych, jednak nie są jedynym i stuprocentowym predyktorem samobójstwa.

 1. Ludzie, którzy przeżyli pierwszą próbę samobójczą, nie podejmą kolejnej próby

NIEPRAWDA

Niestety, po pierwszej próbie samobójczej ryzyko podjęcia kolejnych jest większe.

 1. Poprawa nastroju po okresie jego obniżenia oznacza, że ryzyko samobójstwa zniknęło

NIE ZAWSZE

Często przed podjęciem próby samobójczej nastrój może pozornie się podnieść, w związku z pogodzeniem się z myślą o śmierci, potrzebą pozamykania spraw czy nadzieją na pozorny koniec cierpienia.

 1. Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, są słabi

NIEPRAWDA

Siła i słabość nie są kategoriami, w których należy myśleć o samobójstwie. Osoby podejmujące próby odebrania sobie życia cierpią i chcą, żeby ich ból się skończył. Bardzo wiele pozornie „silnych” osób ponosi śmierć w wyniku samobójstwa.

 1. Jak ktoś raz miał myśli samobójcze, to już zawsze będzie je miał

NIEPRAWDA

Większość osób, które myślą o samobójstwie, nie myślą o nim przez cały czas. Zazwyczaj takie myśli ograniczają się do mniej lub bardziej konkretnych okresów czy sytuacji kryzysowych na przestrzeni życia. Przy odpowiedniej, profesjonalnej pomocy i wsparciu otoczenia w bardzo wielu przypadkach myśli samobójcze ustępują, a osoby te mają szansę na powrót do prawidłowego funkcjonowania i szczęśliwego życia.

 1. Nie można rozmawiać z osobami z myślami samobójczymi o ich zamiarach żeby nie podpowiadać im pomysłów i ich nie prowokować

NIEPRAWDA

Rozmowa na ten temat daje osobie, która myśli o samobójstwie, możliwość wyrażenia swoich emocji, wątpliwości oraz rozładowania napięcia. Przeprowadzona w ostrożny, odpowiedni i empatyczny sposób nie będzie prowokowała do podjęcia próby samobójczej, za to może jej zapobiec.

 1. Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, zawsze chcą umrzeć

NIEPRAWDA

W ogromnej ilości przypadków ludzie, którzy podejmują próby samobójcze, nie chcą umrzeć, chcą żeby ich cierpienie się skończyło i nie widzą innej drogi.

 1. Powodem samobójstwa jest zawsze depresja

NIEPRAWDA

Depresja, jak i inne choroby i zaburzenia psychiczne, jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Jednak myśli samobójcze dotknąć mogą każdego, niezależnie od tego czy dana osoba zmaga się z depresją.

 1. Ludzie, którzy popełniają samobójstwa, zawsze cierpią na choroby psychiczne

NIEPRAWDA

Samobójstwo może dotknąć każdego.

Sytuacja życiowa, materialna, stan zdrowia są tylko niektórymi, innymi czynnikami, które mogą pchnąć osobę do podjęcia próby samobójczej.

 1. Kobiety częściej popełniają samobójstwo

NIEPRAWDA

Podczas gdy kobiety podejmują więcej prób samobójczych (3 razy więcej niż mężczyźni), prawie 4 razy częściej dokonane próby samobójcze występują wśród mężczyzn.

 1. Samobójstwo jest dziedziczne

NIEPRAWDA

Podczas gdy w niektórych rodzinach ilość samobójstw jest większa, tendencja do podejmowania prób samobójczych nie jest dziedziczna. Rodziny dzielą otoczenie, także emocjonalne, w związku z tym dokonana próba samobójcza może zwiększać świadomość dotyczącą samobójstwa jako sposobu na zakończenie problemów. Z tego powodu tak ważne jest również wsparcie systemowe, szczególnie w przypadku rodzin, u których ryzyko jest podwyższone.

 1. Samobójstwo to prosty i bezbolesny sposób na zakończenie swoich problemów

NIEPRAWDA

Większość metod samobójstwa wiąże się z ogromnym bólem. Fikcyjne, wyidealizowane wizerunki samobójczej śmierci nie uwzględniają tego elementu, który jest nieodzowny.

 1. Próby rozmowy czy pomocy osobie z myślami samobójczymi sprawią, że obrazi się ona i przestanie szukać pomocy

NIEPRAWDA

Niektóre osoby z początku mogą być defensywne i niezbyt otwarte jeśli chodzi o ich zamiary, często jednak zdarza się, że takie zachowanie ma za zadanie sprawdzić na ile danej osobie można zaufać i na ile jej zależy. Rozmowa o myślach czy zamiarach samobójczych może pomóc osobie zmagającej się z nimi rozładować napięcie i wyrazić swoje myśli oraz emocje, co w konsekwencji może prowadzić do zaniechania próbie. Bardzo wiele osób, zapytanych po upływie pewnego czasu od interwencji, wyraża wdzięczność za zainteresowanie ich problemami w kryzysowym momencie.

 

Autorka: Joanna Kaczyńska, wolontariuszka Kampania Zobacz… ZNIKAM

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: