szkola

Rola szkoły w prewencji zachowań suicydalnych

Statystyki dotyczące samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży są niepokojące: ich liczba z roku na rok jest coraz większa, a prognozy nie są optymistyczne. Wobec tego opracowywanie i wdrażanie programów skutecznej profilaktyki suicydalnej jest koniecznością, zwłaszcza w szkole – miejscu, w którym dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu. W każdym takim wypadku warto korzystać z pomocy specjalisty – zdarza się, że działania zaplanowane przez szkoły dla zapobiegania samobójstwom okazują się nieskuteczne, a czasem wręcz – niebezpieczne.
Read more

psychlogiczne

Psychologiczne czynniki ryzyka samobójstwa u młodzieży

W okresie dojrzewania dochodzi do największych zmian w funkcjonowaniu człowieka, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i duchowej. Fakt przeżywania głębokich i dynamicznych przemian związanych z okresem rozwojowym stanowi sprzyjające źródło dokonywania zamachów samobójczych w grupie młodzieży.
Read more

profilaktyka

Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży

Według profesora Z. Gasia [1] profilaktyka to „proces, który wspiera zdrowie poprzez umożliwianie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz poprzez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia.”
Read more

dzieci-mlodziez

Depresja u dzieci i młodzieży

 Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization), 90% aktów samobójczych jest dokonywanych w nastroju lub stanie depresyjnym. Może to być tzw. „prawdziwa depresja”, czyli zaburzenia afektywne, reakcja depresyjna związana z traumatycznymi doświadczeniami czy wydarzeniami bądź przewlekłym stresem. Depresję mogą wywołać także substancje psychoaktywne (alkohol, leki, narkotyki).
Read more

mlodziencza

Depresja młodzieńcza

Epizody depresji w wieku dojrzewania zdarzają się stosunkowo często. Z polskich badań epidemiologicznych (Bomba J., Orwid M., 2008) wynika, że rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych u nastolatków wynosi 27-54% w zależności od fazy dojrzewania i środowiska.
Read more

naukowa

Naukowa perspektywa – definicje

Każdego roku ponad 800 000 ludzi odbiera sobie życie, a jeszcze więcej ludzi próbuje to zrobić. Każdego roku miliony ludzi cierpi po stracie bliskiej osoby, która popełniła samobójstwo. Samobójstwom można jednak zapobiegać poprzez edukację społeczną, obalanie szkodzących stereotypów, promocję wzorców postępowania w obliczu kryzysowych sytuacji oraz zwiększenie wrażliwości społecznej. Można tego dokonać tylko zdając sobie sprawę z jak poważnym problemem mamy do czynienia.
Read more