Samobójstwo – usiłowanie jak predykator kolejnych

Ludzie dokonują zamachu na swoje życie z różnych, skomplikowanych przyczyn i trudno wskazać tą jedną najważniejszą. Na podstawie wieloletnich badań udało się określić czynniki ryzyka osób, które mogą podjąć próbę samobójczą. Obok depresji, alkoholizmu czy zachowań antyspołecznych, wymienione zostały uprzednie próby samobójcze. Badania naukowe wskazują, że ponad jedna trzecia osób zmarłych w końcu śmiercią samobójczą miała już za sobą jedną lub kilka prób odebrania sobie życia.  Dlatego też nie powinniśmy bagatelizować żadnego zamachu samobójczego i żadnego wołania o pomoc.

Read more

Syndrom presuicydalny – stan człowieka zagrożonego samobójstwem

Kryzys jest punktem zwrotnym, przełomowym, w którym rozstrzyga się dalszy kierunek rozwoju jednostki (Puryear,1981; Bancroft, Graham, 1996; Kubacka-Jasiecka, 1997; Płużek, 1997; Sęk, 2001). Człowiek może wykorzystać kryzys zarówno do rozwoju osobowości, jak i znalezienia sensu własnego istnienia.  W okresie jego trwania osłabiają się mechanizmy obronne, człowiek pragnie pomocy i jest gotowy do dokonania zmian. Kryzys rozpoczyna się, gdy człowiek nie może rozwiązać jakiegoś trudnego problemu. Niemożność uporania się może wynikać z różnych przyczyn, czasami problem jest zbyt duży lub wszechogarniający.

Read more

„Kiedy odchodzą…” – audiobook już w sprzedaży

Dlaczego?
To pytanie brzmi w myślach osób, które doświadczyły samobójstwa w bliskim otoczeniu. Stawiają je specjaliści, zajmujący się pomocą osobom z myślami samobójczymi i po przebytych próbach samobójczych. Zastanawiają się, jak można temu zapobiec, jak pomagać, aby myśli samobójcze odeszły w niepamięć.

„Dlaczego?” to też pytanie, które towarzyszy dzień w dzień tym, którzy doświadczyli samobójstwa bliskiej osoby. Przeplatając się z cierpieniem, naznacza każdy ich dzień, począwszy od tego, w którym ich świat się zawalił.

Kiedy odchodzą, zostawiają po sobie pustkę. Samobójcza śmierć nigdy nie przechodzi bez echa. Decyzja o własnej śmierci obejmuje nie tylko samobójcę. Zabija też tych, którzy pozostają, mimo że ich życie wciąż trwa.
Read more

Czym jest psychoterapia i jak może pomóc?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, polegającą na rozmowie z pacjenta z psychoterapeutą. Certyfikat świadczący o kwalifikacjach do prowadzenia samodzielnej psychoterapi otrzymuje osoba, która odbyła 4-letnie akredytowane szkolenie w ramach określonego nurtu psychoterapii.

Celem psychoterapii jest pomoc w uaktywnieniu mózgu do zmian w zakresie funkcji i sposobów reagowania na różne zdarzenia. Rozmowa psychoterapeutyczna wpływa na poprawę funkcjonowania pacjentów. W odniesieniu do pacjentów z myślami samobójczymi, psychoterapia nie ma na celu usuniecia myśli samobójczych, a raczej „wyleczenie” ich przyczyn.

 

Read more

Interwencja kryzysowa w samobójstwie

Interwencja kryzysowa to szczególny rodzaj wsparcia psychologicznego, które poprzez natychmiastowe działania zapewnia maksymalną pomoc w najtrudniejszym momencie. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi psychicznej. Ujmując prościej, w kontekście samobójstwa, interwencja kryzysowa ma na celu przede wszystkim ocalenie życia.

Read more

Depresja i samobójstwo wśród dzieci i młodzieży

Ostatnie lata opiewają w szerzenie wiedzy na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono i opublikowano dziesiątki badań naukowych, zrealizowano wiele kampanii społecznych, powstały fundacje i stowarzyszenia skupiające się wokół tego tematu. Mimo to, nadal spotykamy się z przekonaniem, że u dzieci depresja nie występuje – że jest to chwilowe obniżenie nastroju, fanaberia czy wymysł dziecka, mający na celu unikanie obowiązków. Należy jednak jasno zaznaczyć, że depresja jest chorobą, bardzo poważną, a nieleczona niesie za sobą wiele konsekwencji.
Read more

Definicja, etapy oraz czynniki ryzyka samobójstwa

W piśmiennictwie można spotkać się z szeregiem prób definiowania terminu samobójstwo. Jest to zależne od teorii, do której definicja się odnosi oraz reprezentowanej perspektywy badawczej, tj. psychologicznej, socjologicznej psychiatrycznej lub filozoficznej (Silverman, 2006). Silverman (2006) zwraca uwagę, iż większość autorów definiuje samobójstwo na trzy sposoby: jako zamierzone działanie autodestrukcyjne skutkujące śmiercią, jako świadomy akt skierowany wobec siebie, podejmowany z intencją samobójczą, bądź jako umyślne, zagrażające życiu samouszkodzenie powodujące śmierć.
Read more

10 września Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom – plakat do pobrania

10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom w ramach działań Kampanii Zobacz…ZNIKAM przygotowaliśmy plakat, który na co dzień może być dostępny na stronach szkoły, w mediach społecznościowych czy na gazetkach szkolnych.

Chcielibyśmy, żeby podane numery pomocowe były widoczne dla każdego kto szuka pomocy dla siebie, bliskich i obcych aby nikt nie musiał ZNIKNĄĆ!

Plakat do pobrania

 

Wykłady otwarte pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.

10 września 2020 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.
Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji www.npz3.pl oraz na Facebooku, na profilu Życie warte jest rozmowy.
Organizatorzy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Read more

„Życie warte jest rozmowy” – wspólna praca na rzecz prewencji samobójstw

W tym roku z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom wspólnie z innymi organizacjami będziemy promować działania na rzecz zapobiegania samobójstwom. Inauguracja 10 września, będą spoty, wykłady otwarte i pokoje wsparcia.

„Życie warte jest rozmowy” to kampania , ale także cel i hasło przewodnie .

Oto treść komunikat organizatorów „Organizator kampanii Zobacz…ZNIKAM − Fundacja Zobacz…JESTEM − została oficjalnym partnerem kampanii Życie warte jest rozmowy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrażoną przez Państwa chęć wsparcia naszej inicjatywy i liczymy na długą oraz owocną współpracę w szerzeniu wiedzy na temat prewencji samobójstw.
Read more